Klachten en Suggesties

Klachten

We proberen altijd u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben, dan willen wij die uiteraard graag snel verhelpen. U kunt zich richten tot onze supportafdeling via sales@biketoimpress.nl. U ontvangt in de regel binnen 1 werkdag, doch uiterlijk 14 werkdagen( mocht het langer duren zullen wij u hierover eerst berichten), een reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden over de afhandeling, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie. Het adres is:

Bike to Impress
Dreef 254
3956EZ te Leersum
Nederland

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Suggesties

Als bedrijf beseffen we dat het altijd beter kan, daarom horen we ook graag suggesties. Of het nu om een product, klantenservice of om de site gaat, wij horen het graag! U kunt daarvoor contact opnemen met ons via bovenstaande adres.